Anmälan till Kulturskolan är stängd

Ämnen/grupper


OBSERVERA vi tar endast emot elever som är folkbokförda i Alingsås kommun.

Webbanmälan är för NYANMÄLNINGAR. "Elev på Kulturskolan är automatiskt anmäld till nästkommande termin/läsår till dess att avanmälan görs". Detta innebär att Ni inte skall återanmäla er på de kurser som ni vill fortsätta med i höst.
Kortkurser undantaget där kursen avslutas automatiskt.
 
Alingsås kulturskola är till för alla mellan 5 och 19 år.
Varje elev är unik.

Skolan har en bred undervisning i fyra estetiska uttrycksformer: 
Musik/rytmik & sång, Skapande, Teater och Dans & Rörelse.


Delaktighet är en självklarhet och vi värdesätter därför dina åsikter om verksamhet och utbud.
Vårt mål är att ge dig det du förväntar dig, men också det du ej visste att du ville ha!
För oss är förnyelse viktigt och där är du en av de viktigaste medspelarna.Mina val


Close Help